ענפי הלוגיסטיקה והתחזוקה בישראל עוברים בשנים האחרונות מהפכה של ממש. לפי נתונים רשמיים, היקפם חצה זה מכבר את הרף המרשים של 2 מיליון מ"ר, ומאות אלפי מ"ר נוספים של מרכזים לוגיסטיים (מרלו"גים) נמצאים בשלבי תכנון ובנייה.

רמט טרום מתכננת, מייצרת, מובילה ומרכיבה אלמנטים מתועשים עבור מרכזים לוגיסטיים שונים בפריסה ארצית רחבה. החברה, שהינה בעלת סיווג קבלני ג5, הינה מהשחקנים המובילים והמשמעותיים בתחום המרלו"גים הצומח בענף הבנייה הישראלי.

מרלו"גים המיוצרים במפעלי רמט טרום מאופיינים כבר בשלב התכנון הראשוני על ידי אלמנטים מתועשים כדוגמת לוח"דים, קורות דרוכות בחתכים שונים, עמודים בחתכים שונים ופריקסטים במגוון רמות גמר (אבן, חשוף, בטון אדריכלי).

מרלו"ג חכם לרווחיות היזם/הקבלן

לאור הניסיון התכנוני והביצועי העשיר של החברה בתחום המרלו"גים, ביכולתה של רמט טרום למקסם את רווחיותו של הקבלן בהקמת מרלו"ג. יתרון הבא לידי ביטוי כבר בשלב התכנוני, הן מבחינת חתכי הקורות והעמודים, והן מבחינת אופן התחברות מכלול האלמנטים. כל זאת, תחת יכולות ייצור אדירות, העומדות לרשות הקבלן/היזם במחלקות השונות במערכי הייצור במפעל.

רמט טרום מסייעת בתכנון לוחות הזמנים הדרושים לייצור האלמנטים, ועמידה בלוחות הזמנים הצפופים של מזמין העבודה. החברה מציגה תיאום מלא בין היחידות השונות, גם במישור הטכני, גם במישור הלוגיסטי וכמובן שמול צוותי ההרכבה באתר.

החברה רואה את תחום המרכזים הלוגיסטיים כענף מוביל לאור הגידול בייבוא מוצרי צריכה וחדירתן לישראל של חברות ענק בינלאומיות, הזקוקות לפתרונות מהירים עבור הקמת מרכזי אחסון והפצה מקומיים. זאת ועוד, בשנים האחרונות אנו רואים צמיחה עקבית בתפיסת מרלו"גים כאפיק השקעה, הן מבחינת היזם והן מבחינת לקוחות וצרכנים השוכרים יחידות במרלו"גים לשימוש עצמי.

יתרונות השיטה המתועשת בבניית מרכזים לוגיסטיים:

  • קיצור ניכר בלוחות הזמנים.
  • הפחתה בתקורות האתר.
  • צמצום היקף כוח האדם הדרוש באתר.
  • איכות גבוהה של מוצרים וגמר.
  • הרכבת מבוצעות בדיוק רב.
  • ייצור אלפי מ"ר של לו"חדים, עמודים, קורות דרוכות ופריקסטים, ואחסנתם במפעל אף טרם דרישתם באתר.
  • ייצור האלמנטים במפעלי רמט טרום מבטיח ייצור במפעלים מאושרים שנבדקו ונבדקים על ידי מכון התקנים הישראלי ואשר עומדים כמובן בתקן ISO:9002.
  • טרם האספקה לאתר, החברה מבצעת לאלמנטים למרלו"גים בקרה בתהליך ובקרה סופית.
  • הרכבת מרלו"ג בשיטה מתועשת הינה קלה וצורכת רק מספר מרכיבים מיומנים.
  • ייצור מרלו"ג בשיטה המתועשת הינו ייצור סביבתי מסודר, אשר יש בו כדי להפחית משמעותית את היקף הפסולת באתר.